Hur har personer med funktionsnedsättning det på Åland – egentligen?

| Uppdaterad | i Nummer 3/2020
Förbundets personal ser fram emot att snart få veta hur personer med funktionsnedsättning upplever sin situation på Åland. Från vänster Emilia Liesmäki, Susanne Broman, högskolepraktikant Emma Othman från Åbo Akademi och Gunilla G Nordlund.

RAPPORT Ny rapport: Personer med funktionsnedsättning om livet på Åland. Just nu är vi inne i en både spännande och viktig fas av vårt påverkansarbete! Förbundet har under våren arbetat intensivt med vår del i den finländska parallellrapporten som ska skickas ...

Hur har personer med funktionsnedsättning det på Åland – egentligen?Läs Mera

Tredje sektorns insatser inom social- och hälsovården får inte förbises

| Uppdaterad | i Nummer 3/2020, SAMS, SOS Aktuellt
Bodil Viitanen

LEDAREN Föreningar inom social- och hälsovårdssektorn, som ordnar verksamhet för de mest utsatta i vårt samhälle- bland annat personer med funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa eller psykosociala problem- borde inte vara tvungna att stänga verksamhet som verkligen behövs. Men det råder denna höst ...

Tredje sektorns insatser inom social- och hälsovården får inte förbisesLäs Mera

Lätt talat språk som språkligt stöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning

| Uppdaterad | i Nummer 2/2020
Camilla Lindholm är professor i skandinaviska språk vid Tammerfors universitet och ordförande för referensgruppen för lättläst. Hon har i många år engagerat sig i frågor kring lätt språk och -kommunikation samt högläsning inom omsorgen.

FORSKNING I en artikel i SOS Aktuellt 1/2020 redogör professor Simo Vehmas för den forskning som han har gjort om personer med grava intellektuella funktionsnedsättningar. Denna grupp, som kan betraktas som en av de mest marginaliserade grupperna i samhället, har inte ...

Lätt talat språk som språkligt stöd för personer med intellektuell funktionsnedsättningLäs Mera

Även ljusglimtar i coronakrisens spår: ”Vi kan testa nya idéer”

| Uppdaterad | i Nummer 2/2020
Kerstin Berglund och Nina Lindfors (närmast kameran) deltar i utegymnastiken som ordnas av föreningen Vårt Hjärta och som kan hållas trots begränsningarna på grund av coronaviruset.

REPORTAGE Det finns ljusglimtar i coronavardagen. DUV testar nya digitala lösningar som Ålands första web-bingo. Personalen vid KST, som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning, jobbar mer över gränserna och får större förståelse för varandras utmaningar och hjärtföreningens gymnastik fungerar ...

Även ljusglimtar i coronakrisens spår: ”Vi kan testa nya idéer”Läs Mera

Så påverkade coronavåren oss (hittills)

| Uppdaterad | i Nummer 2/2020
Illustrationsbild på en person med en bärbar dator i famnen.

ERFARENHETER FRÅN FÄLTET Ingen går oberörd ur detta år. Hur har undantagsläget på grund av coronaviruset påverkat vår målgrupp och våra förbund? Vi ger ordet till DUV Mellersta Nyland, SAMS vänverksamhet, FDUV, Svenska hörselförbundet och Psykosociala förbundet. Ingen brist på kreativitet På Psykosociala förbundet ...

Så påverkade coronavåren oss (hittills)Läs Mera
SOS Aktuellt

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Medelhavsgatan 14 A, 00220 HELSINGFORS
redaktion@sosaktuellt.fi
Telefon: 044-555 4388

Back to top of page