SOS aktuellt samhälle och socialt utbud

Avsiktsdeklaration

1. SOS Aktuellt

 • är en gemensam tidning för olika organisationer inom social- och hälsovården (organisation” står som gemensamt namn för alla, oberoende av administrativ form)
 • en finlandssvensk socialpolitisk tidning
 • en tidning på svenska
 • en tidning där man kan informera, debattera och kritiskt granska aktuella samhällsfrågor med anknytning till social- och hälsovården

2. Innehållet i SOS Aktuellt:

 • skall vara professionellt journalistiskt producerat: chefredaktören ansvarar för innehållet
 • organisationerna bidrar med aktuellt material och information
 • innehåller debatter och insändare även av andra
 • organisationerna formar innehållet i samråd med chefredaktören
 • ett redaktionsråd har översikt av tidningen
 • innehållets ursprung och artikelns skribent bör nämnas
 • pseudonym tillåts i känsliga frågor, enligt chefredaktörens prövning

3. Form

 • SOS Aktuellt trycks i början som tabloidformat
 • kan ändras till form och innehåll i den takt praktiska frågor kräver och dess ställning i den finlandssvenska medievärlden stärks, dock inom ramen för vad tidningens ekonomi tillåter.
 • förändringar kräver ett godkännande av samtliga organisationer
 • tidningen utformas så att den är tillgänglig för läsare med funktionshinder

4. Arrangemang:

 • utges till en början med Finlands Svenska Handikappförbund rf som:
  1. förläggare
  2. ansöker om bidrag från fonder och andra instanser i sitt namn
  3. ingår arbetsavtal med chefredaktör och andra eventuella medarbetare
 • har startat i projektform med två nummer, utgivna med bidrag av Svenska kulturfonden
 • år 2005 är ett provår då tidningen utkommer med sex nummer

5. Spridning

 • undertecknad organisation marknadsför SOS Aktuellt och deltar i kampanjer för SOS Aktuellt
 • organisationerna arbetar för att skaffa prenumeranter

6. Redaktionsråd

 • utses av organisationerna
 • i redaktionsrådet ingår förläggaren och en representant från FDUV. Förläggaren inkallar representanter för ytterligare tre organisationer.
 • utses för en period på två år
 • uppgör riktlinjer för relativ jämn fördelning av synligheten för organisationerna och deras målgrupper i tidningen
 • chefredaktören är redaktionsrådets sekreterare

7. Ekonomi

 • förläggaren ansvarar för tidningens ekonomi
 • SOS Aktuellt är en prenumerationstidning
 • en medlem i en organisation, som undertecknat avsiktsdeklarationen, kan prenumerera på SOS Aktuellt till ett reducerat pris
 • förläggaren avlägger årligen en ekonomisk rapport till organisationerna

Helsingfors den 9 mars 2005

CP-föreningen i Nyland, Gun Ainamo
Finlands Svenska Autism och Aspergerförening, Lisbeth Mutanen-Hemgård
Finlands Svenska Handikappförbund, Ulf Gustafsson
Finlands Svenska Psykosociala Centralförbund, Bodil Wiitanen, Maria Winqvist
Finlands Svenska Reumaförening, Gunvor Brettschneider
Förbundet De Utvecklingsstördas väl, Mikael Lindholm
Förbundet Finlands Svenska Hörselskadade, Sonja Londen
Finlands Svenska Socialförbund, Boris Björklund
Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Sergius Colliander
Invalidförbundet, Tor Essen
Ålands handikappförbund, Marice Sjöberg-Nuri
Ålands invalider, Pekka Tuominen

SOS Aktuellt

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Medelhavsgatan 14 A, 00220 HELSINGFORS
redaktion@sosaktuellt.fi
Telefon: 044-555 4388

Back to top of page