Redaktionen

Ansvarig utgivare: SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Medelhavsgatan 14 A, 00220 Helsingfors

Phone number+358 503683288

Chefredaktör:
Telefon:
E-post:
Mikaela Remes
Phone number044-5554388
Skribenter: Helena Forsgård
Christina Lång
Thomas Rosenberg
m.fl.
Lay out: Eva Tordera Nuño, www.molbe.fi
Webbdesign: www.nudata.fi
Webbansvarig: Mikaela Remes
samt webbhuset.fi
Prenumerationer:
Phone number044-5554388
Tryckeri: Grano
Skicka material till:

 

 

SOS Aktuellt

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Medelhavsgatan 14 A, 00220 HELSINGFORS
redaktion@sosaktuellt.fi
Telefon: 044-555 4388

Back to top of page