Linjeavtal

Tidningen SOS Aktuellt är en kvalitativ journalistisk tidning som i sin verksamhet följer alla etablerade journalistiska principer i Finland.

Tidningens mål är att föra finlandssvenska personer med funktionsvariationers talan i olika frågor som berör dem.

SOS Aktuellt är ett aktivt debattforum som välkomnar debattinlägg och som också själv startar och för samhälleliga debatter.

SOS Aktuellt riktar sig till alla som är intresserade av handikapp- och omsorgsfrågor, till de finlandssvenska funktionshinderorganisationerna och dess medlemmar, till anhöriga, socialarbetare, till övriga media och till den breda allmänheten.

I korthet

SOS Aktuellt är en tidning för oss alla med funktionsvariationer.

Från och med år 2020 har SOS Aktuellt en ny ansvarig utgivare: SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder!

Tidningen SOS Aktuellt är ett samarbete mellan tolv funktionshinderorganisationer som år 2004 ingick ett avtal om utgivning av en gemensam tidning. Tanken är att tillsammans nå utöver den egna läsekretsen. Upplagan år 2020 är 4800 exemplar.

Vi tycker att SOS Aktuellt kan fylla en lucka i Svenskfinland, vad gäller mer allmän diskussion om socialpolitik, funktionshinder, hälsovård mm. Vår vision är att vi ska ha en tidning som läses runtom i våra svenskbygder liksom förstås också på Åland. I SOS Aktuellt öppnas spaltutrymme för fördomsfri debatt om frågor med anknytning till de ovan nämnda sektorerna.

Tidningen SOS Aktuellt är inte tänkt att fungera som enbart en medlemstidning för något av de medverkande organisationerna utan som ett komplement till dessa. Dessutom hoppas vi finna intresse för tidningen även bland tjänstemän, förtroendevalda i kommunerna, pensionärer och inte minst bland den stora allmänheten.

SOS Aktuellt utkommer 4 gånger per år.

Vi kan med glädje tacka våra finansiärer bl.a. STEA och Konstsamfundet.

 

SOS Aktuellt

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Medelhavsgatan 14 A, 00220 HELSINGFORS
redaktion@sosaktuellt.fi
Telefon: 044-555 4388

Back to top of page