En ordförande som brinner för föreningslivet

| Uppdaterad
Beatrice Wahlström är ordförande för SAMS år 2020.
PERSONINTERVJU

SAMS ordförande Beatrice Wahlström är personen som helhjärtat går in i en förening då hon väl bestämt sig för det. Hon beskrivs som en eldsjäl, en mycket kunnig och erfaren sådan. SAMS är således i goda händer detta jubileumsår då förbundet fyller tio år.

Beatrice Wahlström tar emot på sitt kontor i Borgå Folkakademi där hon fungerar som ekonomichef. Akan har sedan 2015 tagit sig an flyktinghjälp och utbildningar för asylsökande.

– Det har lärt mig mycket. De här personerna är och har varit i en sådan situation som inte någon här i Finland vill vara med om. Det är tungt att befinna sig i limbo utan några som helst medborgerliga rättigheter och att leva med ovissheten att få stanna eller skickas tillbaka.

Men det finns också solskenshistorier.

– Vi har unga personer som fått stanna som nu med framgång utbildat sig till bilmekaniker, merkonomer och närvårdare, berättar Beatrice och lyser upp.

Hur kom du in i DUV-verksamheten?

– Min bästa barndomsväninnas bror har Downs syndrom. Jag lärde känna honom, hela familjen och intresserade mig för det hela. Jag var med på utfärder och teaterbesök här i DUV Östra Nyland.

I början på 1980-talet blev Beatrice tillfrågad att bli simledare i måndagssimningen och på den vägen är det.

– Jag tyckte det var intressant! I samma veva arrangerades en stor simtävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning här i Borgå och jag blev ombedd att ta hand om kassa och bokföring.

Då den tidigare ordförande slutade så blev Beatrice vald.

– Jag hade ingen familj själv då ännu. Vissa säger att hur kan jag tala för DUV:are då jag sjäv inte är förälder till ett DUV-barn. Andra tycker det är bra med perspektiv.

SAMS

Hur är det att vara ordförande i SAMS?

– Spännande! Vi firar ju 10-årsjubileum i år. Det blir många olika slags evenemang som kulminerar på hösten, vi berättar mer så fort allt är klart.

SAMS har en viktig uppgift som plattform för Kulturfondens förbundspaket men är en ganska lite organisation jämfört med FDUV, Hörselförbundet och FSS.

– Jag skulle vilja vara med och stärka SAMS position. Det är bra att SOS Aktuellt nu flyttat över till oss. Tillsammans med SOS har vi nu en bredare bas att stå på tillsammans med Juridiska ombudet och Vänverksamheten.

SAMS fick nyligen avslag på sitt digitjänstprojekt.

– Det var synd. Det vi gör måste passa in i SAMS och inte konkurrera. Vi måste hitta något som gynnar hela fältet. Det är jätteviktigt att det finns ett gott samarbete mellan medlemsförbunden och SAMS. Det ska också vara en klar arbetsfördelning.

Beatrice kommer att jobba för en samsyn inom förbunden. Det är inte alla gånger så lätt då det finns särintressen inom grupperna.

– Tankegången att något är bort från en annan måste vi komma ifrån. Vi måste dra åt samma håll.

Beatrice hoppas nu på att Kulturfonden beviljar bidrag för en extern utvärdering av SAMS.

– Det vore väldigt nödvändigt för att kunna dra upp riktlinjer för framtiden, en strategi för SAMS. Vi jobbar också på att få en extra resurs till kontoret. En person som kunde ta hand om rutinärenden.

SOS Aktuellt

Hur ser du på SOS Aktuellt?

– Tidningen är väldigt viktig för intressebevakningen och påverkan. Vi måste bygga upp kommunikationen utåt och här har SOS Aktuellt en stor och viktig roll, säger Beatrice Wahlström.

Det är tacksamt att tidningen har bred distribution samt brett innehåll.

– Det vida spektrumet bidrar till ökad förståelse för olika handikapp bland läsarna. SOS Aktuellt ska också ge en vi-anda mellan förbunden och alla medlemmar på gräsrotsnivå.

Vi måste komma till insikten om att vi alla sitter i samma båt.

– Det måste finnas tillit och kommunikation. Då det gäller utlåtanden vi gör så bör det vara öppna kanaler och transparens, att alla står bakom det som går ut. Finlandssvenska funktionshindersektorn är så liten vi har inte råd att slåss och dra åt olika håll.

Tycker du SOS Aktuellt borde byta namn till SAMS?

– Varför inte! Det är ju klart och tydligt och innefattar allt.

Framtiden

Hur ser framtiden ut för SAMS?

– SAMS har en klar framtid i och med ansvaret och uppgiften att fördela förbundspaketen. På höstens möte med STEA signalerades att de ser att vi är en viktig aktör via juridiskt ombud och SOS Aktuellt.

– SAMS har informationen och intressebevakningen och ett stort stöd utifrån. SAMS har också en väldigt fin personal!

Vad är din hälsning till fältet?

– Det gäller att vara aktiv och engagerad och samtidigt vara positiv!

Beatrice Wahlström

Ålder: 61.
Familj: En vuxen son, två barnbarn
Bor: I Borgå.
Utbildning: Pol.kand. från Svenska social- och kommunalhögskolan.
Karriär: Ekonomichef på Borgå Folkakademi sedan 1987. Innan dess som ekonom på Borgå stad och landskommun.
Bisyssla: Har en egen liten bokföringsbyrå.
Förtroendeuppdrag: Ordförande för SAMS 2020 (viceordförande 2019). Viceordförande i FDUV sedan 2002 (styrelsemedlem sedan 1990-talet). Ordförande i DUV Östra Nyland sedan 1989 (började som styrelsemedlem och kassör 1981). Ordförande för Unicef Borgå lokalavdelning.
Hobby: Läsning, motion, promenader, simning. Har börjat spela piano som hon ärvt av föräldrarna. Trädgård, tycker mycket om trädgårdsarbete. Skäriliv på stugan i Nagu.
Senast lästa bok: Henrik Meinanders 1968. Älskar läsning. Har alltid en bok på gång.

Beatrice Wahlström är ordförande för SAMS år 2020.

Beatrice Wahlström önskar mer yngre personer till föreningslivet. ”Det är en fara för hela föreningssidan
om mänskor inte är färdiga att ställa upp, speciellt för barn med funktionsnedsättningar.”

TEXT OCH BILD: DANIELA ANDERSSON

SOS Aktuellt

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Medelhavsgatan 14 A, 00220 HELSINGFORS
redaktion@sosaktuellt.fi
Telefon: 044-555 4388

Back to top of page