Servicehemmet Nystugan fyller 40 år

Rosis tavlor
REPORTAGE

Unga med fysiska funktionsvariationer har länge fått stöd på Folkhälsans habiliteringsavdelning. Där föddes tanken på ett boende för dem som skulle flytta hemifrån.

Habbens överläkare Gustav Amnell insåg på 1970-talet behovet av självständigt boende för unga vuxna med fysiska funktionsnedsättningar. Finansieringen var ett problem. Då kom kommerserådet Nils Elfving till hjälp. Elfvings stiftelse köpte år 1979 ett radhus i Baggböle i Helsingfors. Folkhälsan köpte senare det. Stiftelsen håller ännu sin beskyddande hand över Nystugans invånare med till exempel bidrag till rekreation.

Huset var inte planerat för att ge plats åt rullstolar, lyftanordningar, ståställningar och andra hjälpmedel. Före huset öppnades i april 1980 gjordes det handikappvänligare. Trots tillbyggnad blev det svårt att uppfylla alla krav på tillgänglighet. Inomhus fanns en varm känsla av storfamilj, mysigt men trångt. Hyresgästerna hade uppskattat den fina gården med fruktträd och köket där personalen tillrett mat varje dag. När det blev aktuellt att flytta så ville personal och hyresgäster ta med sig ”doften av mat och nybakat bröd som varit en viktig del av hemkänslan och livskvaliteten”.

Nytt hem i Esbo

För ett decennium sedan flyttade Nystugans invånare in i Folkhälsans nya hus i Hagalund, som visat sig vara en mycket lämplig miljö med många synergieffekter. Förutom trivsamt boende med åtta platser i gruppboendet och två i självständiga servicelägenheter, kan invånarna delta i den mångsidiga verksamheten som finns i huset. Där ordnas konserter, teaterföreställningar, författarbesök och utställningar av olika slag. Dessutom kan alla delta i minnescafé eller bingo, gymnastik och yoga som ordnas regelbundet eller inta någon måltid i husets matsal. I huset finns också ett musikinstitut. Nystugans invånare har dessutom tillgång till lunchrestaurangen, husets bastu, frisör, fotvårdare och fysioterapeut.

Rosi hör till de första hyresgästerna som flyttade in i Nystugan i Baggböle och nu bor i Folkhälsanhuset i Esbo. Med fyrtio års erfarenhet säger hon att hon trivs bra. Hennes stora intresse har varit att måla och hon har haft två egna utställningar och en gemensam tillsammans med en annan person. Rosi har tyvärr inte klarat av att måla sedan 2017.

Att miljön är stimulerande glädjer också nya enhetschefen Ulrika Paavolainen som har erfarenhet från annat boende.

När allt detta finns i samma hus underlättar deltagandet när de flesta hyresgästerna är beroende av rullstol och andra hjälpmedel, tycker Ulrika tillsammans med sina arbetskamrater.

Hyresgästerna kommer från sex kommuner i Nyland och processerna utvecklas ständigt med myndigheter, kommuner, personalen och familjerna. Nystugan skall erbjuda trygghet och integritet samt en meningsfull vardag.

Ulrika Paavolainen. Enhetschef på Folkhälsans servicehem Nystugan. Foto: Mia Uhlenius.

God kommunikation är a och o

Personal och hyresgäster samarbetar bra. För att få vardagslivet att fungera optimalt är det viktigt att också ge resurser åt personalen. De flesta har olika utbildningar inom hälso- och sjukvård.

Öppen kommunikation och respekt för individen är ett absolut krav. Vi har regelbundna sammankomster med personal och hyresgäster var tredje vecka. Det underlättar samarbetet. Respekt för individens integritet, självbestämmanderätt och livshantering ska stöda den fysiska, psykiska och sociala funktionsförmågan, betonar Ulrika Paavolainen.

Två gånger per år utvärderas hyresgästernas funktionsförmåga. Utgående från bedömningen uppgör man tillsammans den individuella planen med konkret målsättning för vård utgående från de fysiska, psykiska och sociala dimensionerna. De skräddarsydda lösningarna skall motsvara behoven av vård och adekvat service.

Varje boende har egen kontaktperson inom personalen. Dessutom kan man anhålla om personlig assistent, som kan beviljas enligt gällande kriterier. Den personen kan delta i verksamhet i och utanför hemmet, till exempel i arbete, studier eller hobbyverksamhet. I Nystugan är det främst fritidsverksamhet, såsom biobesök, teater, konserter, promenader, med flera aktiviteter som gäller. Hyresgästerna deltar i vardagens rutiner i mån av intresse och funktionsförmåga. Måltiderna är en viktig del av trivseln. För det mesta hämtas maten från husets restaurant Vindängen. Ibland tillreder man den mat tillsammans som hyresgästerna önskar. Då blir det fisk, biff eller pizza. Och någon gång bakar man tillsammans. Hälsan poängteras med balanserad kost och lämpliga aktiviteter.

Jaakko Iivari, som jobbat ett drygt år på Nystugan, är en av de tre manliga medarbetarna. Han har vuxit upp inom den här sektorn för han har ända sedan liten pojke haft nära kontakt med personer med funktionsvariationer.

När min förra karriär tog slut, funderade jag vad jag ville göra och då kändes detta som ett nära hjärtat arbete, tycker Jaakko.

Hans erfarenhet och värdegrund passar bra in i Nystugans betoning av kompetens och engagemang. Omsorg innebär att alla respekterar människovärdet, att man bemöter alla som individer, samarbetar och uppmuntrar till aktiv växelverkan.

Jaakko Iivari, som jobbar på Nystugan, stortrivs med jobbet som han kallar ”nära hjärtat arbete”. Foto: Privat.

Text: Christina Lång

SOS Aktuellt

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Medelhavsgatan 14 A, 00220 HELSINGFORS
redaktion@sosaktuellt.fi
Telefon: 044-555 4388

Back to top of page