Arbete bland djur och natur

| Uppdaterad
Green Care
GREEN CARE

Inom Soite kan personer med intellektuell funktionsnedsättning välja att delta i arbetsverksamhet på ett stall eller en fårfarm inom ramen för Green care-verksamhet. Även inom Kårkulla har man goda erfarenheter av naturbaserade metoder.

Naturen har en välgörande effekt. Det är vetenskapligt bevisat många gånger om. Att vistas bland djur och natur sänker vår stressnivå, påverkar vårt humör och förbättrar även på andra sätt vårt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Förändringarna kan vara rent fysiologiska: När vi smeker ett djur utsöndras välbehagshormoner och personer med uppmärksamhetsproblematik kan få lättare att koncentrera sig efter att ha vistats i naturen.

Alla dessa fakta om naturens positiva inverkan ligger som grund för Green care, berättar Maarit Aho, projektsekreterare på föreningen Green Care Finland. Föreningen främjar utvecklingen av Green care-verksamhet och sprider goda exempel.

Green Care grundar sig på olika naturbaserade metoder som rid- eller trädgårdsterapi och kan utföras i olika slags miljöer: i skogen, i trädgården eller till exempel på en lantgård.

Green care som alternativ

Inom Mellersta Österbottens social- och hälsovårdkommun Soite pågår ett Green care-projekt som ett led i utvecklandet av arbetsverksamheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning. För att stärka självbestämmandet har man funderat på alternativa verksamhetsformer.

– De som deltar i arbetsverksamhet ska själva kunna påverka innehållet i arbetsdagen, berättar Pirkko Kola, projektarbetare för Soites Green care-projekt Utvecklandet av Green care-tjänster till en del av dag- och arbetsverksamheten (fritt översatt) tillsammans med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet är ett samarbete med yrkeshögskolan Centira och Karleby universitetscenter.

I och med projektet har hittills 32 personer valt att göra sin arbetsverksamhet på lantgårdar. Två stall och en fårfarm är med som serviceproducenter. Här får deltagarna mata och sköta djur eller göra trädgårds- och skogsarbete. En viktig del av Green care-arbetsverksamheten är också att bara få njuta av naturen och djuren. Verksamheten kan även vara ett sätt att stöda personen att bli mer social eller aktiv. Att få övervinna sig själv och känna att man lyckas stärker självförtroendet.

Pirkko Kola berättar att arbetsuppgifterna och arbetsdagarnas längd skräddarsys enligt individens förmåga och intresse. Många började med att vara på lantgården bara några dagar i veckan, men har sedan valt att arbeta bland djur och natur alla arbetsdagar, och inte alls vid arbetscentralen.

– Kunderna har verkligen ivrigt kommit med i verksamheten.

Bra för kropp och knopp

Projektet är snart slut, men Green care är redan en integrerad del av Soites arbetsverksamhet. Deltagarna har uppskattat att arbetsuppgifterna är meningsfulla och ”riktiga”. Många trivs bland djuren. Flera har uppgett att deras fysiska kondition och balans har blivit bättre. Många sover också bättre tack vare att de arbetar utomhus. Dessutom har deltagarna blivit modigare och fått en bättre självkänsla. 

– Fördelarna märks i synnerhet här i stadsmiljön. Många bor i höghus och har inte en naturlig kontakt till naturen i övrigt, säger Pirkko Kola.

Responsen från serviceproducenterna, alltså lantgårdarna, har också varit god.

– Till en början fanns det en del förutfattade meningar om hur det är att jobba med special­grupper, men sedan har de varit positivt överraskade över hur bra det fungerat. 

På Green care Finland berättar Maarit Aho att intres­set för naturassisterad arbetsverksamhet ökar. För att verksamhetsformen ska få ett ännu större fotfäste, är det viktigt med positiva exempel som det från Soite.

– Även om arbetsverksamhet som ordnas på det här sättet kan vara lite dyrare, medför det inbesparingar på sikt tack vare de positiva effekterna på deltagarnas välmående.

Naturbaserad verksamhet inom Kårkulla

Inom Kårkulla samkommun har man ingen renodlad Green care-verksamhet men på vissa enheter fyller djur och natur en central funktion. I till exempel Utterbäck i östra Nyland har man ett stall. 

– På sommaren har vi utöver hästarna får och höns. Det är givande för våra hyresgäster att vara delaktiga i skötseln av djuren och kunna plocka in ägg som våra hönor har värpt. Katten Lolan bor på vårt seniorhus Villa Nan och gillar att umgås med hyresgästerna, berättar Kerstin Hellroos, enhetschef på Utterbäck serviceenhet.

Här vistas de mycket ute i naturen, plockar bär och svamp och sköter om sitt växthus. 

– Olika ansvarsuppgifter ger glädje och gör vardagen meningsfull.

Förutom att de som bor på Utterbäck har glädje av djuren och den omkringliggande naturen, så kommer många från Borgå till stallet för att sköta om hästarna som en del av arbetsverksamheten.

Johanna Niklander har arbetat som handledare på stallet sedan hösten 2002. 

– Det är inte helt lätt att hitta hästar som passar för den här typen av verksamhet, men vår shetlandsponny och finnhäst är suveräna. De är lugna, tålmodiga och älskar sitt jobb.

Arbetsuppgifterna varierar från person till person, men det kan till exempel vara fråga om att bära vattenämbar eller att städa hagen. 

  Det är väldigt avslappnande för många, man riktigt märker hur lugna de blir av att vara här. Det gäller inte bara kontakten till hästen utan hela naturen. Många säger att det är skönt när det är så lugnt, att de kan nolla tankarna här, säger Johanna Niklander.

Också de som är väldigt oroliga blir lugna efter en tid. 

– Det är som om man skulle trycka på en off-knapp. 

Förutom naturen och djuren gör det fysiska arbetet gott. Johanna Niklander lyfter dessutom fram den sociala delen.

– Många klarar inte av att vara i större grupper, men den här lilla sammansvetsade gruppen passar dem bra.

Vad är green care?

▶Till naturen kopplad verksamhet som upprätthåller och befrämjar välmående och livskvalitet.

▶Indelas i grön kraft och grön omsorg.

Grön kraft: Arbetsvälbefinnande och välmående kopplade till hobbyer, fostran och rekreation. Tjänsteproducenten behöver inte ha utbildning inom social- och hälsovård.

Grön omsorg: Omsorg och rehabilitering. Tjänsteproducenten måste ha utbildning inom social- och hälsovård eller ha ett nära samarbete med utbildade aktörer inom branschen.

▶ Individuella mål sätts alltid för klienten. Exempelvis att aktivera, förbättra initiativförmåga, minska stress eller öka sociala kontakter.

Läs mera på Green Care Finlands webbplats gcfinland.fi

Text: Matilda Hemnell ∙ Illustration: Albert Pinilla

SOS Aktuellt

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Medelhavsgatan 14 A, 00220 HELSINGFORS
redaktion@sosaktuellt.fi
Telefon: 044-555 4388

Back to top of page