Tredje sektorns insatser inom social- och hälsovården får inte förbises

| Uppdaterad | i Nummer 3/2020, SAMS, SOS Aktuellt
Bodil Viitanen

LEDAREN Föreningar inom social- och hälsovårdssektorn, som ordnar verksamhet för de mest utsatta i vårt samhälle- bland annat personer med funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa eller psykosociala problem- borde inte vara tvungna att stänga verksamhet som verkligen behövs. Men det råder denna höst ...

Tredje sektorns insatser inom social- och hälsovården får inte förbisesLäs Mera
SOS Aktuellt

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Medelhavsgatan 14 A, 00220 HELSINGFORS
redaktion@sosaktuellt.fi
Telefon: 044-555 4388

Back to top of page