Föreningen satsar på kunskap, kamratstöd och social samvaro

| Uppdaterad
Gunvor Brettschneider, ordförande i Helsingfors Svenska Reumaförening.
INTERVJU

SOS Aktuellt kontaktade Gunvor Brettschneider, som är ordförande i Helsingfors Svenska Reumaförening, för att ta reda på trender i verksamheten och hur hon ser på framtiden och vilken inverkan coronan har haft.

Reumaföreningen firade sitt 70-års jubileum för ett par år sedan och har nu 235 medlemmar. Verksamheten är mycket livlig och mångsidig samt tar fasta på medlemmarnas fysiska och psykiska välmående. Man satsar på fyra hörnpelare:

Förmedla kunskap och information om nya rön och behandlingar inom diagnostisering och vård av reumatiska sjukdomar. Dessutom satsar man på andra hälsoproblem som drabbar äldre personer, såsom hörsel- och synproblem, minnessjukdomar, inkontinens med flera.

Varje år arrangeras en Reumadag med mottot Kun­skap ger lindring. Medlemskvällar med aktuella föreläsningar ordnas månatligen med paus under sommaren.

Hälsofrämjande verksamhet såsom rehabilitering och fysiska aktiviteter. Varje vår och höst ordnar föreningen en motions- och rekreationsdag. Rehabiliteringsgymnastik ledd av en fysioterapeut ordnas en gång i veckan.

Speciellt omtyckt brukar den årliga Spa-resan till Estland vara.

Rekreations och kulturverksamhet i form av en heldagsutfärd höst och vår till olika sevärdheter i närmiljön. Besök på Svenska Teatern hör även till kulturevenemangen.

Kamratstöd och social samvaro ger möjlighet till utbyte av erfarenheter. Mycket viktiga är även de två specialgrupperna; en för fibromyalgi och en för polymyalgi.

Som medlemsförmån får föreningens medlermmarna tidskrifterna SOS Aktuellt, Reuma och Luuvalo, där Reumaföreningen har sina egna svenska sidor. De bidrar till kunskapsförmedling och information.

Vad är viktigast?

Jag anser att förmedla kunskap om sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och andra hälsoproblem som drabbar äldre hör till den viktigaste delen av verksamheten samt att erbjuda medlemmarna rekreation och social samvaro, säger Brettschneider.

Tack vare ekonomiskt stöd från social-och hälsovårdsnämnderna i Helsingfors och Esbo samt från olika stiftelser har vi kunnat hålla medlemsavgiften låg och också kunnat subventionera deltagandet i olika aktiviteter. Föreningen har en engagerad och välfungerande styrelse som planerar och genomför verksamheten som frivilligt arbete, vilket glädjer ordföranden.

Föreningens styrelse har också diskuterat medlemsrekryteringen. På förbundsnivå har man poängterat att verksamheten inte enbart är för personer med reumatiska sjukdomar utan för alla med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

I vår senaste broschyr skriver vi ”har du värk i stöd och rörelseorganen på grund av förslitning eller någon sjukdom?” och nämner osteoporos, artros, ledförslitningar samt rygg- och nacksjukdomar. Vi borde också kunna nå personer som har andra problem än reumatiska sjukdomar, tycker Gunvor Brettschneider.

Styrelsen hade gjort upp en plan för vilka informationskanaler som kunde stå till buds för detta budskap. Dessa planer måste skrinläggas tills vidare på grund av coronan.

Coronasituationen

Tyvärr har det enda sättet att tackla coronasituationen varit att inhibera hela den planerade verksamheten för terminen. Reumadag för Svenskfinland kunde vi ordna som planerat den 7.3. med 90-tal deltagare. Det blev den sista aktiviteten den här våren.

Styrelsen har inte ännu beslutat om höstens aktiviteter som är planerade att börja 3.9. med motionsdag på Backby gård.

Vår årliga Spa-resa skulle som tidigare gå till Hapsal i Estland 4–11.10. Som bäst diskuterar vi med resebyrån om resan alls kan ordnas med tanke på att de flesta av deltagarna hör till riskgruppen äldre med någon grundsjukdom, suckar ordförande Gunvor Brettschneider.

TEXT: CHRISTINA LÅNG • BILD: PRIVAT

SOS Aktuellt

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Medelhavsgatan 14 A, 00220 HELSINGFORS
redaktion@sosaktuellt.fi
Telefon: 044-555 4388

Back to top of page