Händelsekalendern 2020

| Uppdaterad

På grund av coronaläget är många evenemang oklara! Vi ber er att ännu kontrollera detaljer med respektive arrangör. Tack för er förståelse!

Juli

6–11.7. Psykosociala förbundet ordnar tillsammans med svenska semester­förbundet en Må Bra semestervecka på Härmä spa den. Målgrupp är personer med upplevt psykisk ohälsa. www.semester.fi

Augusti

Deadline för SOS Aktuellt nummer 3 är måndag den 24 augusti. Utkommer vecka 38.

15–16.8. Våga vila! på Alskathemmet i Korsholm. Du som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning, välkommen på en helg med vila och återhämtning! Samarbete mellan FDUV och Folkhälsan. Pris: 20 euro. Info och anmälan senast 3.8: fduv.fi/kalender, annika.martin@fduv.fi, 040 567 9257.

17–21.8. Kurs i skärgården, OBS! nytt datum! Skärgårdsskolan, Houtskär. Ansök senast 3.7. Målgrupp: vuxna personer med erfarenheter av psykisk ohälsa som vill finna krafter via upplevelser i naturen. Återhämtning. Skärgårdsaktiviteter. Kamratstöd. www.fspc.fi

Augusti–november på Marthaförbundet i Helsingfors. Hemmaliv – kurs för dig (gärna över 16 år) som behöver stöd i vardagen och funderar på att flytta. Vi funderar på vad vi kan, vad vi behöver lära oss och vad vi behöver hjälp med. Vi lär oss om pengar och att laga mat. I samarbete med Marthaförbundet på Medelhavsgatan 14 C följande måndagar kl. 16–19: 31.8, 21.9, 12.10 och 2.11. Mer info och anmälan senast 17.8: nina.normann@fduv.fi, 040 508 5110.

September

24–27.9. Personlig utveckling. Norrvalla, Vörå. Ansök senast 28.8. Målgrupp: unga vuxna personer i åldern 20–30 år, med erfarenhet av psykisk ohälsa. Jobba med självkänsla, självförtroende och konkreta verktyg att använda i vardagen. Aktivitet och vila. Kamratstöd. www.fspc.fi

26–27.9. Familjekursen Vardagskraft! på Hotell Red & Green i Närpes. Före­läsningar, kamratstöd, lek och rekreation. Målgruppen är familjer med barn eller unga med funktionsnedsättning. Programmet är delvis gemensamt för hela familjen och delvis separat för föräldrarna, barnen med särskilda behov och syskonen. FDUV ordnar ledare för alla som behöver, inklusive syskonen. Deltagande är avgifts­fritt. Info och ansökan senast 23.8: fduv.fi/kalender,
camilla.forsell@fduv.fi eller 040 673 9695.

28.9–1.10. 60+ på Lärkkulla, Karis. Ansök senast 29.8. Målgrupp är personer med upplevd psykisk ohälsa och i åldern 60 år och uppåt. Stöd och verktyg som ökar den psykiska hälsan. Matprat, avslappning, föreläsningar och kamratstöd. www.fspc.fi

September–november i Vasa/Korsholm. Kurs och diskussionsgrupp om känslor och relationer med Kårkullas ledande psykolog Anita Norrdahl. Kursen riktar sig till dig med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Under kurskvällen ska du alltså inte ha med dig föräldrar eller personal från ditt boende. Vi träffas: 21.9, 19.10 och 2.11. Vi pratar om känslor, kroppen, pussar och kramar, pojk- och flickvänner och rättigheter. Diskussionsgruppen riktar sig till dig som är förälder eller närstående till en person med funktionsnedsättning. Diskussionsgruppen träffas: 22.9 och 20.10. Vi diskuterar känslor, relationer samt sex och samlevnadsfrågor. Du får råd om hur du kan stöda, ta upp till diskussion eller svara på frågor som kan kännas svåra. Info och anmälan senast 8.9: fduv.fi/kalender,, annika.martin@fduv.fi, 040 567 9257.

Oktober

1–4.10. Att lära sig leva med Bipoläritet. Ruissalo Spa i Åbo. Ansök senast 2.9. Målg­rupp är personer med diagnosen bipolär som genom föreläsningar och små­gruppsdiskussioner vill få mera kunskap om sin sjukdom samt få kamratstöd. Kursen var inplanerad i april och ansökningar som inkommit beaktas! www.fspc.fi

2–4.10. Närstående till missbrukare kan komma och få styrka av tystnaden och naturen på retreatgården Snoan i Lappvik. Möjlighet till enskilda samtal med retreatledaren. Anmälan senast 4.9. till kran@kran.fi. Mer info verksamhetsledare Mette Strauss, mette.strauss@kran.fi, eller 050 410 7001. www.kran.fi

8–11.10. Det är lugnt – Må bra kurs för unga 16–20 år. Norrvalla, Vörå. Ansök senast 11.9. Unga med erfarenhet av stress, ångest eller depression. Målsättning: att öka välbefinnandet genom fokus på självkänsla, självförtroende samt metoder att hantera stress och nervositet. Kamratstöd. www.fspc.fi

10.10. Aktivitetsdag för SAMS vänverksamhet i Österbotten, Vörå, Norrvalla aktivitetscenter. Roliga aktiviteter och umgänge. www.samsnet.fi

10.10. Aktivitetsdag för SAMS vänverksamhet i huvudstadsregionen, Esbo, Solvalla aktivitets­­center. Roliga aktiviteter och umgänge. www.samsnet.fi

17.10. SAMS 10, festseminarium och kvälls­fest på Clarion Hotel Helsinki. I år firar SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf sitt 10-årsjubileum med en rad olika evenemang. Infowww.samsnet.fi

22–25.10. Depressionskola. Backby gård, Esbo. Ansök senast; 18.9. Målgrupp: vuxna personer med depressionssymptom/psykosociala funktionshinder. Målsättning: att lära sig att förebygga och hantera depression. Kamratstöd. www.fspc.fi

23–25.10 FDUV:s förbundskongress, Åland. Alla DUV-medlemmar och med­lem­mar i Steg för Steg är välkomna! Intressanta föreläsningar, studiebesök och middag med dans samt Steg för Stegs årsmöte. Info och anmäl senast 23.8. fduv.fi/kongress

November

Deadline för SOS Aktuellt nummer 4 är mån­dagen, 2 november. Utkommer vecka 48.

5–8.11. Kurs för anhöriga på Backby gård i Esbo. Ansök senast 9.10. Diskussioner, vila och aktivitet. Ansök smidigast via https://www.fspc.fi/kurser/vara-kurser. Våra kurser är avgiftsfria, inkl. kost, logi och resor. Info: pia.rosengard@fspc.fi, 050 514 2295 eller ann-charlott.rastas@fspc.fi, 050 368 8891.

11.11. Utbildningsdagen Att vara närstående till missbrukare i festsalen på G18 i Helsingfors. Åländska Gunilla Hansen föreläser samt film om dottern Lindas liv och Sanna Lundell föreläser om Medberoendets makt. Närståendstöd. Info: www.kran.fi Tack vare privata bidrag är utbildningsdagen gratis. Vi bjuder på lunch och kaffe, anmäl därför senast 30.10 till: kran@kran.fi

12–15.11. Sömnskola på Norrvalla, Vörå. Ansök senast 16.10. Målgrupp: vuxna personer med psykisk ohälsa och sömn­problem. Föreläsningar och diskussioner. Vila och aktivitet. Kamratstöd. www.fspc.fi

13–14.11. Familjekursen Tillsammans är vi starkare. Hotell Nuuksio i Esbo. För er som har ett barn med en sällsynt intellektuell funktionsnedsättning. Program för hela fa­mi­ljen samt föreläsningar med Maria Hintze från Folkhälsans genetiska klinik och Kristina Franck från Harvinaiskeskus Norio. Info och ansökan senast 11.10: fduv.fi/kalender, camilla.forsell@fduv.fi eller 040 673 9695.

18.11. SAMS Höstmöte, Helsingfors.

18.11. SAMS 10 – Alumniträff, G18, Georgsgatan 18, Helsingfors. SAMS bjuder in sina tidigare och nuvarande anställda och förtroendevalda till en kväll fylld med umgänge och roligt program för en alumniträff.

26.11. SAMS Funktionsrättsseminarium, Vasa. SAMS Juridiska ombudets årliga funktionsrättsseminarium.

 

Vill du lägga in material på händelsekalendern? Sänd till redaktion@sosaktuellt.fi
Deadline för SOS Aktuellt nummer 3 är måndagen den 24 augusti. Utkommer vecka 38.

SOS Aktuellt

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Medelhavsgatan 14 A, 00220 HELSINGFORS
redaktion@sosaktuellt.fi
Telefon: 044-555 4388

Back to top of page