Hur har personer med funktionsnedsättning det på Åland – egentligen?

| Uppdaterad | i Nummer 3/2020
Förbundets personal ser fram emot att snart få veta hur personer med funktionsnedsättning upplever sin situation på Åland. Från vänster Emilia Liesmäki, Susanne Broman, högskolepraktikant Emma Othman från Åbo Akademi och Gunilla G Nordlund.

RAPPORT Ny rapport: Personer med funktionsnedsättning om livet på Åland. Just nu är vi inne i en både spännande och viktig fas av vårt påverkansarbete! Förbundet har under våren arbetat intensivt med vår del i den finländska parallellrapporten som ska skickas ...

Hur har personer med funktionsnedsättning det på Åland – egentligen?Läs Mera
SOS Aktuellt

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Medelhavsgatan 14 A, 00220 HELSINGFORS
redaktion@sosaktuellt.fi
Telefon: 044-555 4388

Back to top of page