Även ljusglimtar i coronakrisens spår: ”Vi kan testa nya idéer”

| Uppdaterad | i Nummer 2/2020
Kerstin Berglund och Nina Lindfors (närmast kameran) deltar i utegymnastiken som ordnas av föreningen Vårt Hjärta och som kan hållas trots begränsningarna på grund av coronaviruset.

REPORTAGE Det finns ljusglimtar i coronavardagen. DUV testar nya digitala lösningar som Ålands första web-bingo. Personalen vid KST, som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning, jobbar mer över gränserna och får större förståelse för varandras utmaningar och hjärtföreningens gymnastik fungerar ...

Även ljusglimtar i coronakrisens spår: ”Vi kan testa nya idéer”Läs Mera
SOS Aktuellt

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Medelhavsgatan 14 A, 00220 HELSINGFORS
redaktion@sosaktuellt.fi
Telefon: 044-555 4388

Back to top of page