SOS Aktuellt 1/2020

Årets första nummer av SOS Aktuellt hittar du digitalt här!

Artiklar från tidningen

SOS Aktuellt

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Medelhavsgatan 14 A, 00220 HELSINGFORS
redaktion@sosaktuellt.fi
Telefon: 044-555 4388

Back to top of page