Lätt talat språk som språkligt stöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning

| Uppdaterad | i Nummer 2/2020
Camilla Lindholm är professor i skandinaviska språk vid Tammerfors universitet och ordförande för referensgruppen för lättläst. Hon har i många år engagerat sig i frågor kring lätt språk och -kommunikation samt högläsning inom omsorgen.

FORSKNING I en artikel i SOS Aktuellt 1/2020 redogör professor Simo Vehmas för den forskning som han har gjort om personer med grava intellektuella funktionsnedsättningar. Denna grupp, som kan betraktas som en av de mest marginaliserade grupperna i samhället, har inte ...

Lätt talat språk som språkligt stöd för personer med intellektuell funktionsnedsättningLäs Mera
SOS Aktuellt

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Medelhavsgatan 14 A, 00220 HELSINGFORS
redaktion@sosaktuellt.fi
Telefon: 044-555 4388

Back to top of page