Jag vill beställa på SOS Aktuellt för en årsavgift på 15€.

Räkningen skickas 1 gång per år per e-post.

SOS Aktuellt

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Medelhavsgatan 14 A, 00220 HELSINGFORS
redaktion@sosaktuellt.fi
Telefon: 044-555 4388

Back to top of page