Vad är SOS Aktuellt?

Linjeavtal

Tidningen SOS Aktuellt är en kvalitativ journalitisk tidning som i sin verksamhet följer alla etablerade journaliska principer i Finland.
Tidningens mål är att föra finlandssvenska handikappades och därmed jämförbara personers inom omsorgen talan i olika frågor som berör dem.
SOS Aktuellt är ett aktivt debattforum som välkomnar debattinlägg och som också själv startar och för samhälleliga debatter.
SOS Aktuellt riktar sig till alla som är intresserade av handikapp och omsorgsfrågor, till de finlandssvenska handikapporganisationerna och dess medlemmar, till anhöriga, socialarbetare, till övriga media och till den breda allmänheten.

I korthet

SOS Akteullt är en tidning som flera organisationer ger ut i sammarbete.
Vi tycker att SOS Aktuellt kan fylla en lucka i Svenskfinland, vad gäller mer allmän
diskussion om socialpolitik, funktionshinder, hälsovård mm. Vår vision är att vi inom
en överskådlig framtid skall kunna ha en tidning som läses runtom i våra svenskbygder
liksom förstås också på Åland. I SOS Aktuellt öppnas spaltutrymme för fördomsfri
debatt om frågor med anknytning till de ovan nämnda sektorerna.

Tidningen SOS Aktuellt är inte tänkt att fungera som medlemstidning för något av de
medverkande organisationerna utan som ett komplement till dessa. Dessutom hoppas
vi finna intresse för tidningen även bland tjänstemän, förtroendevalda i kommunerna,
pensionärer och inte minst bland den stora allmänheten.

SOS Aktuellt ukommer 4-5 gånger under detta år.
Vi kan med glädje tacka RAY och Svenska Kulturfonden som har bistått med startmedel.

SOS Aktuellt ges ut av Finlands Svenska Handikappförbund.