Finlands svenska handikappförbund

Handikappförbundet fungerar som ansvarig utgivare för SOS Aktuellt.

Förbundet strävar till att förverkliga jämlikhet och full delaktighet för funktionshindrade personer inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland och främja verksamhetsenheter inom social- och utbildningssektorn. Förbundet förverkligar sitt ändamål genom att utgöra en paraplyorganisation för de svensk- och tvåspråkiga riksomfattande handikapporganisationerna som ansluter sig till förbundet.